Regionale ExositieBrabant 28 dec. 2019

Mogen wij u begroeten tijdens onze laatste Regionale Expositie in september 2020?

Lange tijd is er -los van de exposities van sommige verenigingen - weinig te melden geweest over de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst. Reden is dat we, door het stopzetten van de Provinciale subsidie, ook moesten stoppen met activiteiten zoals bijvoorbeeld de Beeldende Amateurkunstprijs.

Desondanks kunnen wij nog één laatste Regionale Expositie organiseren*.
Om dit te realiseren bezoeken wij de exposities van verschillende Brabantse verenigingen om werk van de vrijetijdskunstenaars te selecteren voor de Regionale Expositie 2020.

Locatie: CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven).

Inmiddels zijn ook de juiste data bekend:

  • 19-09-2020 Inleveren werken bij het CKE in Eindhoven**
  • 21-09-2020 Inrichten expositie
  • 26-09-2020 Officiële opening van de expositie
  • 22 september tot 31 oktober 2020 is de expositie vrij toegankelijk voor alle bezoekers van het CKE.
  • 31-10-2020 Ophalen van het werk bij het CKE
Ik wens iedereen veel geluk, voorspoed -en vooral- een goede gezondheid toe in 2020.

Jac Janssen
Voorzitter SBV
info@beeldendevrijetijdskunst.nl
Wij zullen u op de hoogte houden via deze site en onze nieuwsbrief.

* De vorige edities vonden eenmaal in de twee jaar plaats. Hieronder vindt u enkele foto's.
**Meer gegevens over het inleveren, de officiële opening, de openingstijden en het ophalen volgen.
De geselecteerden krijgen daarover te zijner tijd persoonlijk bericht.

Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV) stond voor:
Het stimuleren van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars in Noord-Brabant.
Kerntaken waren de organisatie en promotie van:

  • de Regionale expositie
  • de activiteiten van de Brabantse Verenigingen
  • de Brabantse Amateurkunst Verkiezing.
  • de Besturendag.
  • beheren van de AGENDA met activiteiten van de Brabantse Verenigingen