Helaas, het doek is gevallen …

Tijd om afscheid te nemen van de Stichting Beeldende VrijeTijdskunst (SBV)

Na bijna 30 jaar is de stichting SBV opgeheven. Ook de site gaat binnenkort offline. Daarmee komt ook een einde aan onze doelstelling om de vele ‘onzichtbare’ Brabantse vrijetijdskunstenaars een podium te geven.

Op vrijdag 16 december 2016 mochten we voor het laatst de winnaars bekendmaken van de 22e Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs. Daarna was er in het nieuwe cultuurbeleid van de Provincie Noord-Brabant voor de periode 2017 – 2020 geen plaats meer voor onze stichting. Blijkbaar vond men dat het visueel maken van de ‘gewone’ amateurkunst niet subsidiabel is. Gelukkig konden we in 2021 tot 2022 nog een digitale ‘Regionale Expositie’ organiseren met het prachtige werk van 16 Brabantse Vrijetijdskunstenaars.

Hoe het allemaal begon.

In 1993 besloten een aantal verenigingen uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg om samen te gaan werken onder de naam Zuidelijk Samenwerkingsverband Amateur Beeldende Kunstenaarsverenigingen, ofwel het ZSA. Ook het Paulusgilde uit Beuningen deed hieraan mee.

Het initiatief is een voortvloeisel uit de oude (landelijke) Federatie Amateur Beeldende Kunstenaars (FABK) die van overheidswege moest fuseren en opging in de Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA).

Het ZSA heeft vele exposities georganiseerd waarvoor de deelnemers werden geselecteerd bij de verenigingsexposities. Ongekende kwaliteiten waren én zijn bij de amateurs/vrijetijdskunstenaars  aanwezig. Ook op ander gebied werd samengewerkt. Zoals elkaar ondersteunen bij het uitwerken van ideeën, gezamenlijk organiseren van studieweken en een werkweekend.

In dezelfde periode werd vanuit Eindhoven een Brabantse Amateurkunstprijs georganiseerd. Dit gebeurde op initiatief van Hans Zoete (CVA Tilburg), Henk Kielenstijn (Zuid-Nederlandse Beurs) en Theo Hoppenbrouwers (Kunstenaarsbenodigdheden). Later (in 2001) is deze samenwerking omgezet in de Stichting Brabantse Amateurkunst Verkiezing.

Beide organisaties hadden veel raakvlakken. Ze benaderden dezelfde amateurkunstenaars, werden begeleid door het CVA en (gedeeltelijk) gefinancierd door de Provincie.

Het kon dus haast niet anders of beiden moesten ooit samenkomen. Wederom op initiatief van het CVA werd dit een feit in 2010. Op 13 december 2010 werd de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst opgericht.

VrijeTijdskunst verdient een podium.
De activiteiten van de SBV

De SBV zat beslist niet stil.
Zo werd er tweejaarlijks een Regionale Expositie gehouden met (nog steeds) de deelnemers geselecteerd uit de verenigingsexposities. En jaarlijks werd een Amateurkunstverkiezing georganiseerd gebaseerd op een thema en bestemd voor alle Brabantse amateurkunstenaars.

Beide activiteiten werden mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Helaas werden onze activiteiten vanaf 2016 niet meer als representatief beschouwd voor de beleving van de Amateurkunst. Gevolg was het stopzetten van de Provinciale subsidie. Na het toekennen van ons bezwaar moest de subsidie over 2016 nog worden verstrekt.

We konden dus de Amateurkunstprijs 2016 en de Regionale Expositie 2016 door laten gaan. Ook de Regionale exposities 2018 en 2020 konden we nog organiseren. We hadden daarvoor nog wat reserve opgebouwd. Bovendien waren de Regionale Exposities niet zo kostbaar.

Laatste Regionale Expositie

In 2018 vond de laatste Regionale Expositie plaats in Oss. Het was  de bedoeling dat editie 2020 in het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven te zien zou zijn, maar helaas gooide corona roet in het eten en konden we niet -op de manier die wij wilden- een veilige expositie organiseren.

Noodgedwongen hebben wij toen de hele expositie, de geselecteerde werken, de verhalen van de kunstenaars en de motivatie van de jury, online gezet.

Niet leuk voor de deelnemers en de organisatie, wel coronaproef.

Deze mooi vormgegeven digitale expositie heeft meer dan een jaar lang online gestaan en deed daardoor recht aan de deelnemers en hun werk.

Wij blijven de Amateurkunst een warm hart toedragen

Nu mei 2022, is het moment gekomen dat de SBV van het podium verdwijnt. De Stichting is inmiddels opgeheven.

Dat houdt echter niet in dat wij de amateurkunst zullen vergeten.

Wanneer zich de mogelijkheid voordoet om opnieuw voor het voetlicht te treden, zullen we dat linksom of rechtsom niet uit de weg gaan.

Bij het afscheid nemen, hoort ook een warm bedankje voor iedereen die voor de Stichting van betekenis is geweest:

Alle vrijwilligers die de verenigingen draaiend houden, die mensen zijn van onschatbare waarde voor de amateurkunst!

***

Alle sponsoren die de verenigingen, de ZSA en de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst financieel of in natura hebben gesteund.

***

Alle bestuursleden van de Stichting en haar voorgangers.

***

De initiatiefnemers van de Amateurkunstprijs. Speciaal en voor altijd in onze gedachten: Theo Hoppenbrouwers van wie wij op 30 april 2021 plotseling afscheid moesten nemen.

***

Bibliotheken, Galerieën, Creativiteitscentra, overal waar we welkom zijn geweest om de Amateurkunst aan een breder publiek te laten zien.

***

De medewerkers van het Provinciehuis waar we steeds onze slotexpositie en prijsuitreiking mochten houden.

***

Lokale en Provinciale Overheden die onze werkzaamheden financieel hebben mogelijk gemaakt.

***

Zeker niet in de laatste plaats: alle amateur- of vrijetijdskunstenaars die ons deelgenoot maakten van hun werk. Zij gaven ons keer op keer de bevestiging dat het de moeite waard was wat wij deden en daarom deden wij het ook graag!

***

Zorg dat de amateurkunst zichtbaar blijft in de Provincie, steun alle initiatieven die er in die richting zijn. Op de achtergrond blijven wij alles volgen

Wij wensen iedereen alle goeds voor de toekomst, het ga u goed!

Namens het bestuur van de SBV

Jac Janssen, voorzitter

Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)

Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV) stond voor:
Het stimuleren van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars in Noord-Brabant.
Kerntaken waren de organisatie en promotie van:

De Regionale expositie.
De activiteiten van de Brabantse Verenigingen.
De Brabantse Amateurkunst Verkiezing.
De Besturendag.
Beheren van de AGENDA met activiteiten van de Brabantse Verenigingen.