Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV)


102

De BKV heeft als doel het behartigen van de ideele en materiele belangen van alle kunstenaars die om welke reden dan ook binding hebben met de gemeente Bergeijk. Verder is er ook ruimte voor kunstminnende leden die graag een ondersteunende taak wensen te verrichten in onze vereniging.

Voorwaarde om lid te worden van de BKV is dat u een persoonlijke binding met Bergeijk dient te hebben. De BKV heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ploeggebouw voor een gezamenlijk atelier voor de BKV leden.

Contactpersoon: 
Joseph van den Enden
www.bergeijksekunstenaarsvereniging.nl 

Activiteiten van de BKV zijn onder andere:

 • Het organiseren van exposities in “de Ploeg”.
 • Organiseren van lezingen.
 • Organiseren van bezoeken aan exposities.

Lidmaatschap:

Om lid te worden van de BKV dient u het Aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Ook kunt u contact opnemen met secretariaat@bergeijksekunstenaarsvereniging.nl



Over de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)

De SBV is opgezet met als voornaamste doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed publiek, met name in Noord-Brabant. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

Deelnemende Verenigingen op deze site:

 • Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV)
 • Broma`s Palet
 • De Rietpen
 • de Tilburgse Kunstkring
 • Genootschap Beeldende Kunst Oss (GBKO)
 • Het Bossche Palet
 • het Paulusgilde (Beuningen)
 • Het Penseeltje (Veldhoven)
 • Het Zeeuws-Palet
 • Kunstkring Amber (Venray)