De Rietpen


14Schildersvereniging de Rietpen werd op 1 januari 1991 opgericht door enkele enthousiaste leden en is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40239961.
De vereniging dankt haar naam aan de eerste locatie waar zij gehuisvest was, namelijk Riethoven.

Contactpersoon: Helma van der Linden 
Postadres: Imkerwei 2, 5551 RG Dommelen 
ADRES ATELIER 
Atelier Meerheide 100M 5521 DX Eersel 
040-2040556 
secretaris@derietpen.nl 
www.derietpen.nl 

Schildersvereniging de Rietpen is geen opleiding of school, maar een vereniging van vrijetijdsschilders en -tekenaars, die zich in verenigingsverband willen ontplooien.

Werkbijeenkomsten:

dinsdagochtend van 9.00 tot ca. 12.30 uur
dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
woendagmorgen van 9.00 tot ca. 12.30 uur
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Tijdens al deze bijeenkomsten wordt er vrij gewerkt (onderwerp c.q. techniek naar eigen keuze).
Op de maandagavonden wordt er een model uitgenodigd voor portretstudie.

De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid om zelfstandig:

 • Samen in een atelier te schilderen
 • Gezamenlijk buiten te gaan werken
 • Cursussen te volgen
 • Ervaringen uit te wisselen
 • Exposities te organiseren
 • Activiteiten te ondernemen zoals een bezoek aan een museum

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de leden te stimuleren om hun hobby zelfstandig te beoefenen. Dat kan in de meest ruime zin van het woord, opdat de beeldende capaciteiten verder ontwikkeld kunnen worden.

Wijze waarop
Wij trachten bovenstaande doelstelling te bereiken door het gezamenlijk beoefenen van de schilder- en tekentechnieken, waarbij de ervaring van gevorderde leden kan worden benut. De mogelijkheid bestaat dat gemotiveerde leden begeleiding bieden aan andere leden (die daaraan behoefte hebben) tijdens de werk- en studiebijeenkomsten, of op daartoe aangegeven dagdelen.

Cursussen
De vereniging kan naar wens van de leden cursussen over diverse onderwerpen en technieken organiseren. Hiervoorworden kundige leraren aangetrokken of deze worden door eigen leden gegeven. De kosten van een cursus komen voor rekening van de deelnemers.

Voorzieningen
De Rietpen beschikt over een prachtig atelier waar voldoende schildersezels en tekentafels zijn. Teken- en schilderspapier is verkrijgbaar tegen inkoopprijs.

Doelgroep
Iedereen die enige jaren teken- of schilderservaring heeft en zich verder wil ontwikkelen in een ongedwongen sfeer.

Exposities en Open Dag
Een keer per jaar wordt een overzichtstentoonstelling van alle leden georganiseerd. Ook is er een Open Dag in het Atelier.

Lidmaatschap
Meer informatie hierover krijgt u door gebruik te maken van het formulier op de Rietpen site.Over de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)

De SBV is opgezet met als voornaamste doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed publiek, met name in Noord-Brabant. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

Deelnemende Verenigingen op deze site:

 • Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV)
 • Broma`s Palet
 • De Rietpen
 • de Tilburgse Kunstkring
 • Genootschap Beeldende Kunst Oss (GBKO)
 • Het Bossche Palet
 • het Paulusgilde (Beuningen)
 • Het Penseeltje (Veldhoven)
 • Het Zeeuws-Palet
 • Kunstkring Amber (Venray)