Geen subsidie meer voor Brabantse Amateurkunstprijs


Er is geen begin zonder einde. Na de start volgt altijd een finish.

Op vrijdag 16 december 2016 hebben we voor het laatst de winnaars bekendgemaakt van de 22e Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs.

Financieel is de wedstrijd mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. In het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 – 2020 komen wij echter niet voor. Ondanks dat de SBV (Stichting Beeldende Vrijetijdskunst) zich ten doel stelt om de vele ‘onzichtbare’ Brabantse vrijetijdskunstenaars een podium te geven, beantwoordt dit niet aan de doelstellingen die in het nieuwe cultuurbeleid worden genoemd. Er komt blijkbaar meer geld voor amateurkunst (op het gebied van educatie) en meer geld voor visuele kunsten. Maar het laten zien, het visueel maken van de ‘gewone’ amateurkunst is niet subsidiabel.

Zonder provinciale subsidie kunnen wij niet verder. Na 22 jaar komt er dus een einde aan de Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs. Het doet pijn maar het is niet anders.

Brabants Goud

We hebben de afgelopen 22 jaar heel wat prachtige werken langs zien komen van vele onbekende kunstenaars die in hun vrije tijd en in het verborgene al hun creativiteit in hun scheppingen stopte. Pareltjes waren het, Brabants Goud!

Klik op de foto voor een impressie van de afgelopen jaren

Duizenden werken werden ingestuurd door de Brabantse vrijetijdskunstenaars. Mensen die in het algemeen niet voor het voetlicht komen. Vrijetijdskunstenaars, amateurkunstenaars zo u wilt, zijn gewend om alleen te werken. Op zolder, een hoekje in de kamer, een tuinhuisje, maar meestal zonder publiek. Hun publiek is in 1e instantie het gezin, hun  familie, bekenden en soms, heel soms, een expositie in een kleine locatie.

De laatste jaren hebben we de geselecteerde werken kunnen laten zien in bibliotheken verspreid door de provincie waardoor veel mensen deze hebben gezien. Dat was ook onze bedoeling:
zo veel mogelijk mensen laten zien wat er aan vrijetijdskunst in onze provincie wordt gemaakt.
Klik hier voor een foto-impressie.

Met dank aan alle vrijwilligers

De wedstrijd is 22 jaar lang georganiseerd door een team enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het organiseren van de wedstrijd, beoordelen en selecteren van de werken, jureren, inrichten van de exposities en wat er allemaal nog meer komt kijken bij zo’n evenement.

Onze dank gaat uit naar de initiatiefnemers, de partners, de jury, alle vrijwilligers die hebben meegewerkt en naar de Provincie Brabant die dit vele jaren  mogelijk heeft gemaakt.

SBV blijft bestaan.

De tweede kerntaak van de SBV is het propageren van de vrijetijdskunst beoefening in verenigingsverband. Deze taak zullen we zo lang als mogelijk is uit blijven oefenen. Ook de organisatie van de regionale expositie zullen we doorzetten zo lang als het financieel mogelijk is.

Het einde van de Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs is dus niet het einde van de SBV!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Jac Janssen
Voorzitter SBVOver de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)

De SBV is opgezet met als voornaamste doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed publiek, met name in Noord-Brabant. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

Deelnemende Verenigingen op deze site:

  • Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV)
  • Broma`s Palet
  • De Rietpen
  • de Tilburgse Kunstkring
  • Genootschap Beeldende Kunst Oss (GBKO)
  • Het Bossche Palet
  • het Paulusgilde (Beuningen)
  • Het Penseeltje (Veldhoven)
  • Het Zeeuws-Palet
  • Kunstkring Amber (Venray)