Het Zeeuws-Palet


48

“Het Zeeuws-Palet” is een Zeeuwse amateur beeldende kunstenaarsvereniging. Deze vereniging is ruim 19 jaar geleden opgericht door een aantal amateur-beeldende kunstenaars uit Zeeland. 

Momenteel hebben wij 98 leden.

Onze vereniging is opgericht voor mensen die fysiek maar niet beroepsmatig met beeldende kunst bezig zijn en die via cursussen, zoals tekenen, schilderen, aquarelleren, beeldhouwen en intensive zelfstudie op het gebied van de beeldenkunst zover zijn gevorderd dat ze als zelfstandig vrijetijdsbeeldende kunstenaar verder willen werken. Voor hen kan onze vereniging als inspiratiebron dienen.

CONTACTGEGEVENS:

0118-466729 
soelenvan@zeelandnet.nl
www.hetzeeuwspalet.nl 

Contactpersoon: Mw. Th. Van Soelen
Postadres: Willem Klooslaan 30, 4383 AT Vlissingen 

Doelstelling van Het Zeeuw Palet is: het doormiddel van onderlinge contacten ervaringen uit te wisselen en nieuwe mogelijkheden te zoeken, om zo tot verdieping van het eigen werk te komen op het gebied van de beeldende kunstbeoefening.

Wij trachten deze doelstelling te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten: 

 • Het organiseren van exposities bij overheid instellingen, en bij particulieren; 
 • Het gezamenlijk werken met vrijheid van techniek en onderwerp in het open atelier in Goes en Vlissingen (In Vlissingen in ons eigen Atelier); 
 • Het organiseren van werkbesprekingen door deskundigen; 
 • Het verzorgen van lezingen c q filmavonden en werkbespreking; 
 • Het organiseren van kunstmarkten, werkweekenden, buiten schilderdagen; 
 • Het organiseren van kunstreizen naar binnen en buitenland; 

Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met het organisatorische zaken en met het leggen van contacten, onder andere met het Provinciale- en gemeentebestuur, bedrijven en particulieren.
Uit het bestuur en de leden is een commissie samengesteld voor het beheren en het organiseren van festiviteiten in ons Atelier. Binnen de vereniging bestaat er een activiteiten- en expositiecommissie ter voorbereiding van diverse activiteiten, excursies en het organiseren van exposities, en nog veel meer. 

Contributie
De contributie bedraagt 40 euro per jaar, ateliergebruik 35 euro per tien maanden
(juli en augustus gesloten).
Incidenteel vragen we een kleine bijdrage materiaalkosten bij Workshops .   

 Na het aanmelden bij onze vereniging zal een van de bestuursleden een bezoek brengen.
Een eis om toegelaten te worden tot onze vereniging, is dat een nieuw lid beeldende kunst moet maken en niet als een volledig beroepskunstenaar werkzaam is, maar toch wel op een redelijk gevorderd niveau met beeldende kunst bezig moet zijn.Over de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)

De SBV is opgezet met als voornaamste doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed publiek, met name in Noord-Brabant. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

Deelnemende Verenigingen op deze site:

 • Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV)
 • Broma`s Palet
 • De Rietpen
 • de Tilburgse Kunstkring
 • Genootschap Beeldende Kunst Oss (GBKO)
 • Het Bossche Palet
 • het Paulusgilde (Beuningen)
 • Het Penseeltje (Veldhoven)
 • Het Zeeuws-Palet
 • Kunstkring Amber (Venray)